Våra tjänster

ACRE Skogstjänst är ett fullservice företag för kraftindustrin inom skogliga tjänster, men även ett företag för husägaren som vill ha professionell hjälp med sina träd och sin trädgård.

Vi arbetar bl. a. med:

 • Skogligt underhåll av kraftledningsgator
 • Markunderhåll vid elnätstationer
 • Markunderhåll i och invid ställverk
 • Trädfällning

Läs mer >>

ACRE skogstjänst AB erbjuder ett brett spektra av tjänster inom underhåll av skog och mark.

Vi arbetar bl. a. med:

 • Skogligt underhåll av kraftledningsgator
 • Markunderhåll vid elnätstationer
 • Markunderhåll i och invid ställverk
 • Trädfällning
 • Trädfällning genom sektions fällning
 • Trädbeskärning
 • Träd och naturvård
 • Trädkonsultation
 • Flisning
 • Stubbfräsning
 • Sprängning med pentylstubin 
 • Ogräsbekämpning med bekämpningsmedel klass 1

Vi utför såväl stora som små projekt. Kontakta oss gärna för konsultation. Tänk på att alltid rådgöra med oss innan du beslutar dig för nedtagning av dina träd. När trädet väl är fällt finns det ingen återvändo och det tar många år att ersätta det. När du beslutat dig hjälper vi till att utföra arbetet på ett professionellt och säkert sätt.

Om företaget

"Hej, vad kan vi hjälpa er med?"
ACRE Skogstjänst är ett fullservice företag för kraftindustrin inom skogliga tjänster, men även ett företag för husägaren som vill ha professionell hjälp med sina träd och sin trädgård. Välkommen att kontakta oss för kostnadsförslag eller om ni har frågor.
Vårt kunnande och våra tjänster - Er tillgång!

Läs mer >>

ACRE Skogstjänst AB - proffs på skog och mark!

ACRE Skogstjänst AB bildades 2002 av Joacim Wendel och har sitt säte i väst Sverige, strax utanför Borås.

All personal inom företaget har motorsågskörkort utbildnings nivå A-D och tillståndbevis för att få jobba i kraftledningsgator, sk ESA-bevis.

Fyra personer ur personalen har tillståndsbevis att få utföra sprängnings arbeten med pentylstubin. 

Självklart är ACRE Skogstjänst AB momsregistrerade och innehar F-skattbevis.

Sedan 3 år tillbaka innehar bolaget högsta kreditvärdighet hos UC 5 och ett AAA hos Bisnode. 

Joacim Wendel, VD

Miljö

ACRE Skogstjänst AB arbetar ständigt för att vi skall ha en så liten och negativ påverkan på vår miljö som möjligt.

Det innebär en ständig utvärdering av vårt dagliga arbete i stort som smått!

Läs mer >>

Vi alla inom ACRE Skogstjänst AB arbetar aktivt med vårt miljöarbete. Alla inom företaget skall känna ansvar för vår agerande och ställningstagande inom miljöområdet. Genom att vi tar ansvar både för stora och små miljö påverkande val kan vi tillsammans få en bättre och tryggare arbetsmiljö samt skapa bra förutsättningar för en hållbar affärsutveckling. Större stil fram hit.

Genom att vi gör ständiga förbättringar och utvärderingar vill vi vara ett föredömligt företag på den marknaden vi arbetar på.

Inom företaget försöker vi finna nya lösningar till miljöförbättrande val, som i sin tur leder till en social och ekonomisk hållbar utveckling.

Att tänka "så har man alltid gjort" leder inte till nya, miljöförbättrande arbetsmetoder. 

När vi väljer leverantörer, entreprenörer och samarbetspartners utvärderar vi deras miljöarbete för att vårt val skall bli hållbart ur miljösynpunkt

Projektering

Vi arbetar för fullt att fylla upp vår sida - mer information inom kort...

Läs mer >>

 

Mer information inom kort....

Samarbetspartners

Vi arbetar tillsammans med kompetenta och solida partners. 

Se vart vi arbetar för närvarande

Mer info kommer....

 

Kontakta oss

Har du frågor rörande vår verksamhet, eller vill ha en offert kan du alltid skicka oss en förfrågan här!
GDPR - Läs hur vi hanterar din uppgifter här >> (dataskyddspolicy)<<