Göteborg Energi AB – Avtal

Mycket stolta kan vi på ACRE Skogstjänst AB presentera att vi tillsammans med MBA Fastigheter AB har vunnit ett avtal gällande ”Yttre markskötsel” på Göteborg Energi nät AB.
Avtalet gäller i minst 36 månader och maximalt 96 månader. Start fr.o.m. 2021-06-01.

Vi sträcker på oss och är mycket glada & stolta över att tillsammans med MBA Fastighetsservice ha fortsatt förtroende över att få vara GBG Energi AB:s leverantör”