• Acre hero

    Inköpspolicy

Utforska

Inköpspolicy

Tillgången på materiel kan vara en avgörande faktor för verksamheten. Rätt materiel vid rätt tidpunkt och plats är därför en kritisk kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöfråga.

För att säkra tillgången till materiel arbetar Bolaget med flera leverantörer.

Betydelsen av tillförlitliga materielleveranser och tillgång till andra tjänster från samverkande underleverantörer kan inte nog betonas.

Vi inköp av kemikalier tar Bolaget hänsyn till hälso- och miljöegenskaper. Bara godkända kemikalier som finns i kemikalieförteckningen får handlas in och till alla kemikalier med CLP-märkning ska ett säkerhetsdatablad följa med. Ledningen ska godkänna och riskbedöma nya kemikalier i samverkan innan de används.

Kom i kontakt med oss här: