• Acre hero

    Personalpolicy

Utforska

Personalpolicy

Medansvariga är den viktigaste resursen inom Bolaget för att genomföra den verksamhet som vi tillhandahåller till kund.

Vi erbjuder våra medansvariga stimulerande arbetsuppgifter och ett aktivt deltagande i utveckling av vår verksamhet.

Vi utför årliga utvecklingssamtal som grund för våra utvecklingsinsatser. Medansvarigas förmåga och ambition till vidareutveckling tillvaratas.

Nya medansvariga introduceras och ges möjlighet till inskolning tillsammans med erfaren personal.

Genom personalplanering bemannar vi våra uppdrag så att kompetens och resurser finns att genomföra aktuell verksamhet.

Genom kontinuerlig uppföljning och dialog stimuleras medansvariga till kompetensutveckling som gynnar såväl företaget som enskild anställd.

Kom i kontakt med oss här: