Ramavtal med Ellevio AB

ACRE Skogstjänst AB har återigen tecknat ett 1 årigt ramavtal med Ellevio AB.

Vi är oerhört stolta över att ha fått fortsatt förtroende från Ellevio AB, där vi levererar skogliga underhållstjänster på Ellevios kraftledningar.