• Acre hero

    Våra medlemskap

Utforska

Medlemskap
Skogsentreprenörerna AB

Acre AB är stolta över att meddela att vi nu är medlem i Skogsentreprenörerna (SE).

SE är en rikstäckande branschorganisation för professionella, ansvarskännande småföretagare som arbetar i och för den svenska skogen.

Skogsentreprenörerna arbetar för att föreningens medlemmar ska vara professionella, lönsamma och fristående företagare. SE arbetar aktivt med att bidra till att skapa och vidareutveckla ett professionellt entreprenadskogsbruk samt en seriös, väl ansedd skogsbransch.

SE erbjuder rådgivning, stöd och utbildning till både medlemmar och andra aktörer i skogsbruket.

För mer information om Skogsentreprenörerna, läs mer här.

 

Medlemskap – SAF

ACRE AB är stolt medlem i SAF – Sveriges Arboristförbund.

SAF är en ideell förening som utvecklar och utför arboristcertifieringar, utbildningar och kvalitetssäkrar trädvårds branschen.  SAF har med sitt nätverk av professionella kontakter en stark kunskapsbas som vi som arbetar med professionell trädvård i Sverige kan använda oss utav.

 För mer information om SAF, kika in här.

Kom i kontakt med oss här: