• Acre hero

    Miljöpolicy

Utforska

Miljöpolicy

Vår miljöpolicy utgår ifrån att allt miljöarbete är ett tillsammansprojekt. Det är tillsammans vi kan åstadkomma förändringar och förbättringar i vår miljö. ACRE:s del i det är att följa lagar, förordningar, föreskrifter och andra krav som finns. Vid inköp av produkter skall vi prioritera miljömärkta och vi ska välja tjänster av leverantörer som har en miljöpolicy.

Vi strävar efter att i så stor utsträckning som möjligt minska användningen av förbrukningsmaterial genom att bland annat skicka dokumentation elektroniskt framför att göra utskrifter som skickas med post. Vi prioriterar produkter som sänker energiförbrukningen eller har alternativ motor till förbränningsmotorn. När vi planerar resor i arbetet skall vi göra det väl för att minska miljöbelastningen och vi ska även vid inköp av fordon välja det som har minst negativ miljöpåverkande effekt samtidigt måste vi ta hänsyn de arbeten vi skall utföra tex med fyrhjulsdrivna fordon.

Alla som arbetar på ACRE ska:

  • Ha god kännedom och tillämpa miljölagstiftning som berör vår verksamhet
  • Arbeta med att förebygga och minska ACRE:s miljöbelastning
  • Engagera alla medansvariga i miljöfrågor genom fortlöpande dialog
  • Tillsammans med medansvariga skapa ett aktivt miljöarbete som öppet kommuniceras till kunder och andra intressenter
  • Källsortera allt avfall på kontor och maskinhall. Avfall från arbetsplatsen skall transporteras hem och sorteras i vår källsortering.
  • Informera och ställa krav på underentreprenörer och leverantörer av varor och tjänster

Kom i kontakt med oss här:

  • Jag godkänner att ni hanterar mina personuppgifter enligt ovan. Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter här.