• Acre hero

    Alkohol och drogpolicy

Utforska

Alkohol och drogpolicy

Vi har alla ett gemensamt ansvar för en god arbetsmiljö och en effektiv och säker arbetsplats. Alkohol och droger går inte att förena med arbete.

Våra mål är:

  • Att ha en för alla god fysisk och psykisk arbetsmiljö
  • Att förebygga ohälsa, tillbud och olyckor
  • Att förebygga uppkomst av alkohol och drogmissbruk
  • Att aktivt hjälpa den som har missbruksproblem
  • Att all verksamhet, ska vara fri från bruk av narkotika och anabola steroider
  • Att genom klara regler och ökad kunskap motverka fördomar och negativa attityder så att hjälpinsatser inte fördröjs
  • Att alla aktivt skall delta i detta viktiga arbete

Kom i kontakt med oss här: