• Acre hero

    Trafiksäkerhetspolicy

Utforska

Trafiksäkerhetspolicy

I vår verksamhet ingår transporter som en del i vår arbetsmiljö. Trafiksäkerhet kräver därför extra uppmärksamhet.
Den som framför fordon/maskiner i arbetet skall ha behörighet för aktuell fordonstyp/maskin och innan start förvissa sig om dess skick.
Vi framför våra fordon enligt gällande trafikbestämmelser och ser bilkörningen som en viktig arbetsuppgift för egen och andras säkerhet.
Under färd i fordon eller vid maskinarbete undviker vi samtal i mobiltelefon. När det inte kan undvikas använder vi hands-free.

Kom i kontakt med oss här: