• Acre hero
Utforska

När du söker en arborist i Borås

När du söker en arborist för att beskära, vårda eller fälla träd i Borås med omnejd, kontakta oss på ACRE. Vi har lång erfarenhet av trädbeskärning, trädfällning, stubbfräsning och bortforsling. Dessutom kan vi det mesta om trädvård. Och visste du att djuren på Borås djurpark har nytta av vårt arbete? Många gånger blir bortforslade restprodukter till mat åt djuren i djurparken.

Vad är en arborist?

Hos oss på ACRE arbetar erfarna och utbildade arborister. En arborist är en expert på träd, deras odling, vård, beskärning och trädfällning. De är experter på att bedöma hur träd mår, hur säkra träden är och rekommendera åtgärder för att bevara eller förbättra trädens hälsa och utseende. Arborister är även specialister på att beskära träd för bättre tillväxt, ta bort grenar som kan utgöra en säkerhetsrisk eller ta bort träd som blivit sjuka, farliga för omgivningen eller som har dött. För att bli arborist krävs utbildning, antingen på gymnasie- eller eftergymnasial nivå. Arborister ska ha motorsågskörkort, åtminstone A och B, men gärna även C, D och E. En ETW-certifiering är den vanligaste certifieringen och står för European Tree Worker. Certifieringen drivs av European Agricultural Council. För att bli ETW-certifierad ska man arbeta som arborist i minst ett år. Därefter får man genomgå både teoretiska och praktiska prov för att erhålla certifieringen.

Så jobbar vi på ACRE

ACRE är baserat i Brämhult och sedan 2023 även i Stockholm. Vi har verkat i branschen sedan 2002. Hos oss jobbar inga medarbetare, enbart medansvariga. För oss är ordet ansvar oerhört viktigt. Tillsammans med certifierade, rutinerade och engagerade ingår ordet i våra fyra ledord. Ordens begynnelsebokstäver bildar också vårt namn: ACRE. Vi vill att våra kunder genast ska se att vi tar ansvar för att vårt arbete utförs på ett korrekt och säkert sätt. I vår bransch är säkerheten viktig. Därför är våra medansvariga certifierade och företaget är också ISO-certifierat, både inom ISO 9001 och ISO 14001. ISO-certifieringen säkerställer att vi ständigt arbetar med våra kvalitetsmål och att alla medansvariga tar ansvar för vår miljöpåverkan.

Alla som jobbar hos oss är rutinerade, skickliga och yrkeskunniga för att vi ska ha rätt person på rätt plats, beroende på vad våra kunder önskar får utfört. Det ska kännas tryggt att anlita ACRE.

Då ska du anlita oss på ACRE

Har du träd på din tomt eller fastighet? Det är då du ska anlita oss på ACRE. Vi kan hjälpa dig att beskära dina träd så att de mår bra och dina fruktträd ger mesta möjliga avkastning. Vi hjälper även till om ett träd av någon anledning måste tas bort. Då kan våra arborister antingen fälla trädet direkt från marken eller klättra upp i trädet för att såga ner det bit för bit. Oavsett metod ser vi till att genomföra trädfällningen på säkrast möjliga sätt, både för oss som jobbar och för omgivningen. När ett träd har tagits ned står stubben kvar. Den kan bli bostad för skadedjur eller insekter. Det kan också vara knöligt att klippa gräset kring den. Då har vi maskiner som fräser bort stubben.

Vi har också möjlighet att forsla bort stammar, grenar och kvistar från det nedtagna trädet. Förutom mat till djuren på djurparken blir dessa restprodukter även biobränsle vid våra värmeverk.

Anlita oss på ACRE!

Kom i kontakt med oss här: