• Acre hero
Utforska

När du söker en arborist i Stockholm

Söker du en arborist i Stockholm? Vi på ACRE har jobbat med träd sedan 2002. Vi är proffs på trädvård, trädbeskärning, trädfällning och stubbfräsning. Våra arborister har lång erfarenhet, gedigen yrkesskicklighet och är även ETW-certifierade för att du som kund ska känna dig trygg när du anlitar oss.

Trädvård och trädfällning

På ACRE har vi ett antal tjänster som riktar sig till dig som privatperson: trädvård, trädfällning, trädbeskärning, grönyteskötsel samt skogs- och naturvård.

Bra trädvård ger välmående träd. Våra arborister är kvalificerade och utbildade för att kunna bedöma och ta hand om alla sorters träd. Vi arbetar efter SiS-standarden för trädvård.

Trädvård och trädfällning är ingenting man bör ge sig på som amatör. Det krävs stor kunskap och erfarenhet för att ta hand om ett träd på ett korrekt och säkert sätt. Därför är vår personal utbildad i det regelverk som krävs av Arbetsmiljöverket samt certifierade för att leva upp till de krav och förväntningar du som kund har på oss. Vi kan vårda träd i närheten av byggnader, trafikmiljöer, elledningar eller i andra komplicerade miljöer. Våra arborister kan även avgöra vad det aktuella trädet är i behov av. Beskärning, trädvård eller fällning. Arboristerna avgör också vilken, om det är aktuellt, fällning som passar sig bäst, om det aktuella trädet kan fällas direkt från marken (markfällning) eller om de behöver klättra upp i trädet och såga ner det bit för bit (sektionsfällning).

Trädbeskärning på rätt sätt

Trädbeskärning kräver både stor kunskap och lång erfarenhet för att det ska utföras på rätt sätt. Det finns flera olika beskärningsmetoder att välja mellan och om man använder fel kan trädet skadas. I värsta fall förkortas dess livslängd.

Vid underhållsbeskärning avlägsnas skadade och döda grenar samt grenar som växer olämpligt. Utrymmesbeskärning används när grenar är på väg att växa där de inte ska: in i fasader, belysningar, skyltar eller elledningar. Kronlyft innebär att trädets lägsta grenar avlägsnas för att få in mer ljus, ökad sikt och bättre framkomlighet. Vid säkerhetsbeskärning tas döda och skadade grenar bort för att förhindra skador på egendom eller personer. Fruktträdsbeskärning behövs för att bevara och säkerställa fruktträdets produktion. Uppbyggnadsbeskärning hjälper det unga trädet att växa på bästa sätt och vid formbeskärning formas trädkronan. Slutligen rotbeskärning som hjälper trädet att skapa nya rötter närmare stammen. Våra arborister kan avgöra vilken typ av beskärning ditt träd behöver och framför allt utföra beskärningen på rätt sätt.

Grönytor och skog

Vi på ACRE är även specialister på skötsel av tätortsnära skogar och grönområden där fokus många gånger ligger på natur- och rekreationsvärden. Här hjälper vi till med röjning, gallring eller avverkning med hjälp av mindre skogsmaskiner som säkerställer att påverkan på rötter och mark minimeras utan att göra avkall på framkomlighet.

Det ska vara tryggt att anlita oss på ACRE. Därför är våra ledord: Ansvarsfulla, Certifierade, Rutinerade och Engagerade. Och du vet väl att de tjänster som utförs av våra arborister i Stockholm är RUT- avdragsberättigade? Kontakta oss så berättar vi mer.

Kom i kontakt med oss här: