• Acre hero
Utforska

När du söker arborist i Ulricehamn

När du söker duktiga och erfarna arborister i Ulricehamn ska du kontakta oss på ACRE. Vi har lång erfarenhet av trädfällning, stubbfräsning och andra trädnära tjänster (som bortforsling). Ända sedan vi startade 2002 har vi haft som mål att göra det enkelt och tryggt för våra kunder att anlita oss. Så jobbar vi fortfarande.

Detta kan en arborist hjälpa dig med

En arborist är en trädexpert. Som arborist är du utbildad i allt som har med träd att göra, från odling via vård och beskärning till fällning och bortforsling. Vi har kompetensen att bedöma ett träds hälsa och säkerhet, dessutom kan vi ge råd för hur trädets hälsa ska bevaras eller förbättras. Som arborist kan vi arbeta i hela Ulricehamn, både i tätorten och på landsbygden. Trädfällning, beskärning, stubbfräsning och bortforsling är några av de tjänster vi kan erbjuda dig som bor i Ulricehamn.

Så arbetar vi på ACRE

Våra kunder har ofta höga förväntningar på vårt arbete. Därför arbetar vi ständigt med förbättringsarbete. Vi är till exempel ISO-certifierade både ISO 9001 och ISO 14001 för att säkerställa att vi alltid utvecklas och erbjuder hållbara lösningar för våra kunder.

Vi är även PEFC-certifierade. En PEFC-certifiering är skogsbruket egen certifiering som garanterar både våra kunder och allmänheten att vi utför vårt arbete enligt de krav som ställs för att vara bärkraftiga och anpassade till naturvården. PEFC-certifieringen garanterar alltså att vi och alla som arbetar med oss, både internt och externt, följer de lagar och krav som ställs på oss. Det innebär också att vi har högt uppsatta kvalitetskrav och ett väl genomtänkt hållbarhetsperspektiv i allt vi gör.

Här på ACRE arbetar vi också med SAM, Systematiskt Arbetsmiljöarbete eftersom vår personal är vår viktigaste resurs. De är till och med så viktiga att vi använder begreppet medansvariga hellre än medarbetare. Mer om det nedan.

Detta står ACRE för

På ACRE har vi inga medarbetare. Däremot ett bra gäng medansvariga. Vi vet nämligen att ett företags framgång inte bara beror på hur framgångsrik en ledare eller ägare är. Alla som arbetar på företaget påverkar hur det går för företaget. Hos oss är ansvar en otroligt viktig faktor, det är därför vi har medansvariga. När alla i företaget, från ledning till personal ute på fältet tar ansvar för sin del av verksamheten ökar engagemanget, förståelsen och arbetsglädjen hos alla. Det ökade engagemanget leder även till minskad sjukfrånvaro.

A i ACRE står för Ansvarfulla: Ordet ansvar genomsyrar hela vår verksamhet. Som kund ska du märka detta redan när du ser oss för första gången.

C står för Certifierade: Vi på ACRE är som sagt certifierade, både enligt ISO och PEFC.

R står för Rutinerade: Vi har skickliga, kompetenta och rutinerade medansvariga. Rätt person på rätt uppdrag säkerställer att du som kund får ditt projekt utfört på ett korrekt och säkert sätt.

E står för Engagerade: Alla vi är engagerade för att lösa våra kunders uppdrag på bästa och säkraste sätt. Vi arbetar engagerat för att hitta passande lösningar för varje enskild kund och vi strävar hela tiden efter att utveckla oss för att möta våra kunders förväntningar.

Kontakta oss redan idag!

Kom i kontakt med oss här: