• Acre hero
Utforska

Rutinerade och certifierade arborister i Varberg

När du söker en erfaren och kunnig i arborist i Varberg, kontakta oss på ACRE. Vi har arbetar i branschen sedan 2002. Våra arborister är certifierade, rutinerade och ansvarsfulla och gör alltid sitt yttersta för att möta dina förväntningar och krav. På ACRE är ISO- certifierade, både ISO 9001 och ISO 14001. Vi har dessutom skogsbruket egen certifiering, PEFC och vi arbetar med SAM, Systematiskt arbetsmiljöarbete gör att kunna erbjuda vår personal en säker och trivsam arbetsplats.

Därför ska du anlita en certifierad arborist

Trädvård, beskärning, trädfällning och andra trädrelaterade arbetsuppgifter som en arborist utför innehåller riskfyllda arbetsmoment. Det är ingenting man bör ge sig på som lekman. En arborist har utbildning och utrustning för att kunna vårda och eventuellt fälla träd på ett säkert sätt. För att vårt arbete ska genomföras på säkrast möjliga sätt som minimerar riskerna för skador genomsyras därför hela vår verksamhet av risk- och säkerhetsanalyser.

Arborister har genomgått en utbildning som gör dem till trädexperter. De kan identifiera och behandla sjukdomar och skador på träd, vilket kan hjälpa till att förhindra ytterligare skador. På så sätt kan trädets hälsa bevaras. Arborister har också gedigen kunskap att beskära träd på ett sätt som främjar trädets hälsa och växande. De har också kompetens att planera trädplanteringar och välja de träd som passar på den aktuella platsen. I Varberg passar exempelvis tall, ek, bok, lönn och alm. För att träd ska trivas är viktigt att välja träd som passar det lokala klimatet och jordmånen.

Ansvarsfulla, certifierade, rutinerade och engagerade: ACRE

Ända sedan ACRE startades har vi haft ett tydligt mål: Det ska vara enkelt för våra kunder att anlita oss! Detta gäller än idag. Just därför arbetar vi ständigt med förbättringsarbete, både vad gäller vår företagskultur, vår arbetsmiljö, vår kompetens och vårt engagemang. Våra fyra ledord bygger på vårt namn, ACRE. Dessa ledord är:

Ansvarsfulla: Som kund ska du känna att vi på ACRE tar ansvar. Våra kunder ska känna trygghet och tillit genom alla våra projekt, oavsett om det handlar om trädfällning, trädbeskärning eller grönyteskötsel.

Certifierade: Vi har valt att ISO-certifiera oss. Utöver ISO 9001 och 14001 arbetar vi även för att uppfylla kraven för ISO 45001. Återigen ska det kännas tryggt för våra kunder att vi hela tiden arbetar med våra kvalitetsmål och att vi tar ansvar för att minska vår miljöpåverkan.

Rutinerade: Hos oss arbetar skickliga, rutinerade, erfarna och kompetenta medansvariga. Eftersom ordet ansvar är så viktigt för oss har vi valt att kalla vår personal för medansvariga hellre än medarbetare. Genom att vara lyhörda och flexibla kan vi säkerställa att rätt person arbetar på rätt plats så att våra kunders projekt blir utförda på ett korrekt sätt.

Engagerade: Vi på ACRE vill alltid sträva efter att hjälpa våra kunder att lösa de problem som uppstår. Därför engagerar vi oss för att hitta nya, smarta, effektiva och hållbara lösningar i samarbete med våra kunder.

Våra tjänster

ACRE erbjuder en bred palett av trädnära tjänster: trädfällning (inklusive bortforsling), beskärning, trädvård, grönyteskötsel samt skogs- och naturvård. För våra företagskunder erbjuder vi även konsulttjänster, besiktningar av kraftledningar, drönarbesiktningar samt stängsel och områdesskydd.

Vill du veta mer om ACRE och våra tjänster i Varberg – kontakta oss redan idag.

Kom i kontakt med oss här: