• Acre hero

    Trädbeskärning

Utforska

Trädbeskärning

Beskära träd med rätt metod

Trädbeskärning är något som kräver både stor kunskap och erfarenhet för att det ska kunna utföras på rätt sätt. Det finns flera beskärningsmetoder att välja mellan, beroende på typ av träd och målet med beskärning av träd. Utförs det på ett felaktigt sätt kan trädet skadas och i värsta fall förkortas livstiden.

Underhållsbeskärning – Grenar som är skadade, döda eller växer olämpligt avlägsnas.

Utrymmesbeskärning – Grenar som är på väg eller växer in i fasader, belysningar, skyltar, elledningar eller liknande avlägsnas.

Kronlyft – då avlägsnar vi trädets lägsta grenar för att få mer ljus, ökad sikt och framkomlighet.

Säkerhetsbeskärning – Ta bort döda eller skadade grenar på träd för att förhindra skador på person eller egendom.

Fruktträdsbeskärning – Bevara och ta hand om fruktträd på bästa sätt.

Uppbyggnadsbeskärning – Främja det unga trädet på bästa sätt.

Formbeskärning – Forma eller bibehålla en speciell form på trädkronan.

Rotbeskärning – För att främja trädet och skapa nya rötter närmre stammen.

Utbildad och certifierad personal

Det är viktigt för ACRE att vår personal ständigt uppfyller eller överträffar de förväntningar som kunder har på oss. Dit når vi genom att ha personal som är utbildad och certifierad inom området. Våra arborister är ETW certifierade, vilket är en garanti för våra kunder att alltid få rätt hjälp. Bolaget är certifierat enligt ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015 samt PEFC certifierade. Vi arbetar systematiskt med SAM, Systematiskt ArbetsMiljöarbete. I vår bransch är det kvalitetsstämplar som gör att du som kund kan känna dig trygg. Läs mer om respektive certifiering.

Vanliga frågor om trädbeskärning

Här besvarar vi vanliga frågor om trädbeskärning.

Varför beskär man träd?

Det finns flera anledningar till varför man väljer att beskära ett träd. Ett ungt träd kan beskäras för att för att gynnas i sin tillväxt och på äldre träd kan det vara för att ta bort döda grenar eller förbättra trädens form.

Vilka metoder och tekniker finns det?

Trädbeskärning kan göras utifrån flera olika metoder och tekniker. Utgångspunkten är alltid trädet och dess behov. Det går korta in grenar för att förhindra att de växer mot tak eller fasad, liksom beskära fruktträd för att gynna fruktsättning.

Vilka träd beskär ACRE?

Ingen utmaning är för liten eller för stor för ACRE. Vi beskär alla typer av träd och anpassar våra metoder utifrån trädets behov. Du behöver inte kunna något, vi använder oss alltid av den bästa metoden för ditt träd.

Vi på ACRE är proffs på trädbeskärning

Mejla info@acre.se eller kontakta oss via kontaktformuläret här nedan om du vill komma i kontakt med oss på ACRE.

Vi är proffs på trädbeskärning och hjälper till att klippa till träd och såga grenar.

Kom i kontakt med oss här: