• Acre hero
Utforska

Hjälp med trädbeskärning i Göteborg

När du vill ha hjälp med att beskära dina träd i Göteborg med omnejd – kontakta oss på ACRE. Hos oss arbetar certifierade arborister som är specialister på träd och trädbeskärning. De vet vad ditt träd behöver och kan hjälpa dig med en mängd olika trädrelaterade frågor. På ACRE arbetar vi efter ledorden ansvarsfulla, certifierade, rutinerade och engagerade – för att du som kund ska känna dig trygg.

Flera anledningar att beskära träd

När vi talar trädbeskärning tänker vi oftast på äppelträd och andra fruktträd som beskärs för att deras produktion ska gynnas på bästa sätt. Men det finns ytterligare flera skäl till varför man beskär träd och flera olika tekniker. Utgångspunkten är alltid trädet och dess behov.

Vid underhållsbeskärning tas grenar som är skadade, döda eller som växer olämpligt bort. Utrymmesbeskärning görs när grenar är på väg att växa där de inte ska, till exempel in i en fasad, belysning, skylt eller elledning. Vid kronlyft avlägsnar vi trädets lägsta grenar för att skapa mer ljus, ökad sikt och bättre framkomlighet. Säkerhetsbeskärning liknar underhållsbeskärning. Här tar vi också bort döda eller skadade grenar, men av säkerhetsskäl. Döda eller skadade grenar riskerar att falla ner och kan orsaka skada på såväl människor som på egendom. Uppbyggnadsbeskärning används på unga träd för att ge dem bästa möjliga utgångspunkt att växa och frodas. Formbeskärning används för att forma eller bibehålla ett träds form och rotbeskärning görs för att främja trädets hälsa och skapa nya rötter närmare stammen.

Därför ska du anlita ett proffs på trädbeskärning

Att arbeta med träd kan vara farligt. Både för den som utför arbetet och omgivningen. Därför ska du anlita en yrkeskunnig arborist som har utrustning och utbildning för att utföra jobbet. Vi på ACRE har arbetat i branschen i över 20 år. För oss är det viktigt att vår personal alltid uppfyller eller överträffar våra kunders förväntningar. Dels för att vi vill att det ska kännas tryggt att anlita oss, dels för att vi är rädda om vår personal. Därför är vi både ISO 9001- och ISO 14001-certifierade. Certifieringen säkerställer att vi utför ett ständigt pågående förbättringsarbete. Vi har även inlett arbetet att certifiera oss enligt ISO 45001 som är en arbetsmiljöcertifiering och den finns förhoppningsvis på plats inom en snar framtid.

Utöver ISO har vi även certifierade oss enligt skogsbrukets egen certifiering, PEFC och våra arborister är ETW-certifierade. Allt för din trygghet.

Trädbeskärning med ansvar

Ansvar är ett av ACRE viktigaste ledord. För oss är det så viktigt att vi hellre använder ordet medansvariga om vår personal. När alla i en organisation tar ansvar för sin del av verksamhet ökar såväl engagemang som arbetsglädje och förståelse för varandra. Det leder i sin tur till en sund arbetsmiljö som är en bra grogrund för framtida skördar.

När vår personal trivs och tar ansvar för sina arbetsuppgifter leder det till att våra kunder känner att vi är ett företag som tar ansvar och är engagerade i vårt arbete. Därför spelar våra medansvariga en stor och viktig roll i vår verksamhet. Inom begreppet ansvar ingår också att vi tar ansvar för vår kompetensutveckling. För att upprätthålla vår höga kompetens krävs det att vi ständigt är på tå och hungriga på nya utmaningar. Vi ser till att alltid hålla oss informerade om ny kunskap och nya metoder att arbeta på. Det gör oss till en trygg och seriös partner för våra kunder i Göteborg med omnejd.

Kom i kontakt med oss här: