• Acre hero
Utforska

Hjälp med trädbeskärning i Stockholm

Bor du i Stockholm och behöver hjälp av beskära dina träd? Kontakta oss på ACRE. Vi utför trädbeskärning på alla typer av träd och vet vilken metod som passar hos just dig. Att beskära träd är något som kräver både kunskap och erfarenhet för ett lyckat resultat. Om du gör fel kan trädet skadas och i värsta fall förkortas trädets livstid.

Därför ska du beskära dina träd

Träd kan beskäras på flera olika sätt och av flera olika skäl. En anledning är att trädets hälsa kan förbättras genom beskärning. När döda och/eller sjuka grenar tas bort minskar man risken för infektioner och sjukdomar hos trädet. När grenar tas bort ökar också solens penetration. Dessutom förbättras också ventilationen vilket också är gynnsamt för trädet. Träd som växer nära byggnader eller platser där människor vistas kan vara farliga om döda eller sjuka grenar faller ner. Genom att beskära träden kan risken för olyckor minskas. Ibland kan man önska att trädet har en viss form. Då kan trädbeskärning hjälpa till att skapa den formen och öka trädets estetik. Sist, men inte minst, fruktträd bör alltid beskäras för att öka produktiviteten och förbättra kvaliteten på frukten.

Trädbeskärning av ACRE

Personalen hos oss på ACRE använder oss alltid av personal som är utbildad och certifierad inom det område de arbetar inom. Våra arborister är till exempel ETW-certifierade, vilket är en europeisk certifiering som säkerställer arboristens kunskap. På företaget arbetar vi också ständigt efter att förbättra oss. Därför har vi certifierat oss enligt ISO 9001 och ISO 14001. Vi är dessutom PEFC-certifierade, vilket är skogsbrukets egen certifiering och vi arbetar systematiskt med SAM, Systematiskt arbetsmiljöarbete och vi satsar på att bli certifierade enligt ISO 45001. Våra certifieringar och kontinuerliga förbättringsarbete gör det tryggt för våra kunder när de anlitar oss. Då vet de att de anlitar en seriös aktör med fokus på säkerhet, hållbarhet och arbetsmiljö. Våra certifieringar ses helt enkelt som kvalitetsstämplar i vår bransch.

Olika typer av trädbeskärning

Det finns ett antal olika typer av trädbeskärning:

Underhållsbeskärning: Skadade eller döda grenar tas bort, liksom grenar som växer olämpligt.

Utrymmesbeskärning: Grenar som är i vägen, eller som riskerar att växa in i skyltar, fasader, elledningar eller liknande avlägsnas.

Kronlyft: Här avlägsnas trädets lägsta grenar för att skapa mer ljus, ökad sikt och framkomlighet.

Säkerhetsbeskärning: Döda eller skadade grenar som riskerar att orsaka skador på människor eller egendom tas bort.

Fruktträdsbeskärning: Genom att beskära fruktträd bevaras trädens produktivitet och hälsa på bästa sätt.

Uppbyggnadssbeskärning: Unga träd kan behöva beskäras för att växa upp till ståtliga och hälsosamma vuxna träd.

Formbeskärning: Vid formbeskärning formas eller bibehålls en speciell form på trädkronan.

Rotbeskärning: Ibland vill man främja ett träds hälsa genom att skapa nya rötter närmare stammen. Då används rotbeskärning.

Oavsett vilken typ av trädbeskärning du är ute efter kan vi på ACRE hjälpa till. Vi beskär alla typer av träd och anpassar våra metoder utifrån trädets behov. Våra arborister är utbildade experter på träd och hjälper dig hitta rätt metod för varje unikt träd. Kontakta oss redan idag.

Kom i kontakt med oss här: