• Acre hero

    Underhållsbeskärning av träd

Utforska

Underhållsbeskärning

Vid en underhållsbeskärning går vi igenom och underhåller hela trädkronan. Vi tar då bort både döda och skadade grenar. Grenar som växer på ett olämpligt sätt kommer också att avlägsnas från trädkronan. Förutom att trädet mår bra skapas också bättre förutsättningar för dig att arbeta under trädet, exempelvis för att komma åt att klippa gräs och kratta din gräsmatta.

Underhållsbeskärning kan också utföras i den nedre delen av trädkronan. Det görs för att släppa in så mycket ljus som möjligt. Den typen av underhåll i trädkronan gör att trädet frodas och skapar möjlighet att utvecklas på ett så hälsosamt sätt som möjligt.

Kronlyft i samband med beskärningen

Vid beskärning finns det möjlighet att göra ett kronlyft. Vid kronlyft avlägsnar vi trädets lägsta grenar för att få mer ljus, ökad sikt och framkomlighet. Insatsen är vanlig i trafikmiljöer eller andra miljöer där man behöver sikt.

Vi på ACRE är proffs på underhållsbeskärning

Underhållsbeskärning är ett område som vi är proffs på och gärna hjälper till med. Vill du ha professionell hjälp kan du kontakta oss via formuläret på kontaktsida eller mejla info@acre.se.

Kom i kontakt med oss här: