• Acre hero
Utforska

Trädfällning Alingsås

Varje år anordnas en potatisfestival i Alingsås, som av den anledningen ofta går under namnet potatisstaden. Boende i Alingsås kan anlita ACRE till trädfällning, stubbfräsning och bortforsling av träd. Vi är experter inom området och utför alltid arbetet med bästa resultat och fokus på säkerhet. Det kan handla om ett eller flera träd – vi hjälper gärna till!

Markfällning eller sektionsfällning

Trädfällning i Alingsås sker med antingen markfällning eller sektionsfällning. Vilken metod som används beror på flera faktorer, men framförallt trädets placering. Går trädet att fälla på ett säkert och kontrollerat sätt använder vi oss av markfällning. Finns det risk att någonting i omgivningen, som ett garage eller annan byggnad, tar skada används sektionsfällning. Då plockas trädet ned i sektioner från toppen och nedåt. Det kan vara aktuellt att då använda sig av en skylift om det är svårt för arboristen att klättra upp i trädet själv.

Hjälp med bortforsling och stubbfräsning

Att ta reda på allt material efter träd är ett stort arbete, vi kan hjälpa till att städa upp och forsla bort trädet. Då ett träd är borta blir en stubbe kvar som kan avlägsnas med hjälp av stubbfräsning, något vi har maskiner till.

Kom i kontakt med oss här: