• Acre hero
Utforska

Trädfällning Falköping

Med slingrande vägar och många restauranger som satsar på lokalproducerat är det lätt att förstå varför människor väljer att bo i Falköping. Här går det att leva och bo hela livet, därför erbjuder ACRE sina tjänster i området. Behöver du hjälp med trädfällning, stubbfräsning eller bortforsling av träd kan vi hjälpa till.

Säker trädfällning

I arbetet med trädfällning är det alltid viktigt att sätta säkerheten först, både för människor och omkringliggande omgivning som byggnader eller kraftledningar. ACRE har stort fokus på säkerhet och väljer i första hand fällning med metoden markfällning. När det inte är möjligt att stå på marken och fälla på ett säkert sätt används sektionsfällning. Då sågas trädet ned bit för bit uppifrån och ned. Arboristen kan själv klättra upp i trädet eller ta hjälp av exempelvis en skylift.

Stubbfräsning och bortforsling

När ett träd fälls blir det alltid en stubbe kvar. I gamla stubbar drivs olika skadedjur och det kan därför vara en god idé att avlägsna den helt. Vi erbjuder därför tjänsten stubbfräsning i Falköping. Vid tjänsten bortforsling ser vi till att allt material efter ett träd avlägsnas från platsen och antingen blir biobränsle i något värmeverk eller mat till djuren på Borås djurpark.

Kom i kontakt med oss här: