• Acre hero
Utforska

Trädfällning Kungsbacka

Kungsbacka är en vacker stad med närhet till havet och mycket kulturminnen att uppleva. ACRE kan hjälpa till med trädfällning, stubbfräsning och bortforsling i Kungsbacka. Du kan känna dig trygg i våra händer då vi alltid sätter säkerheten i första rummet både för människor och all omkringliggande egendom.

Säker trädfällning

Det görs en individuell bedömning för varje träd som ska fällas till marken. I första hand använder vi oss av metoden markfällning, då fälls trädet från marknivå och vi styr fällriktningen med olika typer av hjälpmedel. Går det inte att på ett säkert sätt fälla trädet använder vi oss av sektionsfällning och ser till att trädet avlägsnas bit för bit. Antingen klättrar vi själva upp i trädet eller så kan vi använda oss av skylift eller lastbil med kran för att komma åt ordentligt.

Forsla bort material

Vid fällning av ett träd blir det mycket pinnar och material att ta reda på. Vi hjälper till med bortforsling i Kungsbacka och ser till att materialet kommer till användning som biobränsle i något av värmeverken eller djurmat på Borås djurpark. Önskar du en helt plan tomt och vill att stubbar avlägsnas utför vi stubbfräsning som ger ett bra resultat.

Kom i kontakt med oss här: