• Acre hero
Utforska

Trädfällning Skene

Skene ligger i Marks kommun och namnet Skene betyder betesmark på fornspråk. Boende i Skene kan anlita ACRE för att utföra trädfällning, bortforsling av träd samt stubbfräsning. Med löpande vidareutbildning är vår personal ständigt uppdaterade med det senaste inom branschen och har ett stort fokus på säkerhet.

Avlägsna träd

Träd kan stå olägligt på villatomten eller så önskar ni mer sol vid sommarstugan. Vi utför fällningar av alla typer av träd oavsett deras placering, exempelvis nära byggnader eller vid kraftledningar.

Markfällning

Den vanligaste metoden är markfällning. Trädet fälls då genom att stammen kapas vid marknivå. För att trädet ska fällas på ett korrekt sätt finns flera hjälpmedel att använda sig av och styra trädet i rätt riktning.

Sektionsfällning

Ett träd som står dumt till och riskerar att skada exempelvis ledningar om det fälls kan tas ned med hjälp av sektionsfällning. Då fälls trädet uppifrån och ned, i sektioner, för att inte skada omkringliggande omgivning.

Bortforsling och stubbfräsning

Du behöver inte ta reda på allt material efter att ett träd har fällts om du inte önskar, ACRE kan hjälpa till att forsla bort hela trädet. Vi kan även hjälpa till att avlägsna de stubbar som blir kvar efter ett utfört arbete.

Kom i kontakt med oss här: