• Acre hero
Utforska

Trädfällning Svenljunga

Svenljunga är en ort som har många vackra platser att upptäcka. Upptäck historiens vingslag i det gamla brukssamhället eller njut av härlig natur. Har du en härlig plats på tomten som är väldigt skuggig på grund av att träd står i vägen, eller av vilken annan anledning som helst där du önskar att fälla träd, kan vi på ACRE hjälpa till.

Metoder vid trädfällning

Vid fällning av ett träd utgår vi från två olika metoder: mark- eller sektionsfällning. Markfällning är den metod som vanligen används, då kan vi stå på marken bredvid trädet för att fälla det. Sektionsfällning används då markfällning inte går att använda, exempelvis om det finns risk att omkringliggande byggnader och ledningar kan komma till skada. Personalen har lång erfarenhet och stor kunskap av att fälla träd på ett säkert sätt av hänsyn till både människor och byggnader.

Stubbfräsning och bortforsling

När ett träd fälls blir en stubbe kvar i marken. Vi kan hjälpa till med stubbfräsning och avlägsnar då hela stubben som ger ett trevligt helhetsintryck på tomten. Vid trädfällning av ett eller flera träd blir det mycket material att ta reda på. ACRE kan därför hjälpa till med bortforsling i Svenljunga.

Kom i kontakt med oss här: