• Acre hero
Utforska

Specialist på trädfällning i Göteborg

När du behöver hjälp med trädfällning i Göteborg med omnejd, kontakta oss på ACRE. Vi har sedan starten 2002 arbetat med det tydliga målet att göra det enkelt och tryggt för våra kunder att anlita oss. Att fälla träd är en konst, som man inte bör ge sig på som amatör. För att arbeta med trädfällning krävs stor kunskap och erfarenhet för att arbetet ska utföras på ett säkert sätt. Vi är proffs på träd.

När ett träd behöver tas ned

Många träd växer i närheten av byggnader, trafikmiljöer, elledningar eller järnvägar. Ett träd som växt sig högt och stort kanske måste tas bort. Men att fälla träd i bebyggelse eller i andra komplicerade miljöer är ingen lätt manöver. Därför behöver den som ska ta ner trädet veta exakt hur detta ska göras på ett bra sätt som eliminerar risker för oönskade konsekvenser. Det finns olika tekniker för att fälla träd på ett säkert sätt. Det första är markfällning, när trädet fälls från marken. Här använder vi olika hjälpmedel för att säkra omgivningen och försäkra oss om att trädet faller där vi vill. Markfällning ställer höga krav på trädfällaren, både för vår egen arbetsmiljös skull men även gentemot våra kunder.

Sektionsfällning används när ett träd inte kan fällas säkert från marken. Då klättrar en arborist upp i trädet och sågar ner det en bit i taget. Stamdelar och grenar firas ner med hjälp av rep för att hamna på rätt plats.

Stubbfräsning och bortforsling

Det är inte alltid du som kund vill behålla stubben efter trädet vi tagit ner. Bortsett från att det kan vara knöligt att behöva runda stubbar när du klipper gräsmattan kan gamla stubbar också innehålla skadedjur och insekter som kan ställa till besvär. Vi har maskiner för att fräsa bort stubben för att ge gräsmattan ett bra helhetsintryck.

Om du som kund så önskar, kan vi även ta hand om bortforsling av det nedtagna trädet. Dessa restprodukter kan i sin tur bli biobränsle till värmeverk.

Så jobbar vi

Hos oss på ACRE bygger våra ledord på vårt namn:

A för Ansvarfulla: Redan när du ser oss för första gången ska du känna att vi tar ansvar. Som kund ska du bli bemöt på ett ansvarsfullt sätt. Detta ansvar genomsyrar hela vår verksamhet, därför har vi inga medarbetare utan medansvariga.

C för Certifierade: Vi på ACRE är ISO-certifierade för våra kunders skull, både enligt ISO 9001 och ISO 14001. Vi är också PEFC- certifierade, en certifiering för skogsbruk. Det ska vara tryggt att anlita oss. Därför arbetar vi ständigt med kvalitetsmål och alla våra medansvariga tar ansvar för att hålla nere vår miljöpåverkan.

R för Rutinerade: Vi har skickliga, kompetenta och rutinerade medansvariga. Det är oerhört viktigt för oss att vår personal har rätt utbildningar. Rätt person på rätt uppdrag säkerställer att du som kund får ditt projekt utfört på ett korrekt och säkert sätt.

E för Engagerade: Alla vi på ACRE engagerar oss för att lösa våra kunders uppdrag på bästa sätt. Vi arbetar engagerat för att hitta passande lösningar för varje enskild kund och vi strävar hela tiden efter att utveckla oss för att möta kundens önskemål.

Kom i kontakt med oss här: