• Acre hero
Utforska

Specialist på trädfällning i Stockholm

Om du har träd på din tomt i Stockholm som du vill ha bort, bör du anlita en arborist. Att fälla träd är ingenting man ska ge sig på som amatör. Trädfällning kräver stor kunskap och erfarenhet för att utföras på ett säkert och korrekt sätt. Speciellt om det trädet som ska fällas står i närheten av byggnader, trafikmiljöer, elledningar eller om det råder andra förhållanden som kan göra trädfällningen komplicerad.

Så jobbar vi med trädfällning

Om du bor i Stockholm och behöver hjälp med trädfällning, trädvård, beskärning eller grönyteskötsel är du varmt välkommen att kontakta oss på ACRE. När det handlar om trädfällning finns två olika sätt: markfällning eller sektionsfällning. Markfällning innebär att man fäller trädet från marken. Här kan vi använda olika typer av hjälpmedel för att försäkra oss om att trädet fallet åt rätt håll. Markfällning ställer stora krav på personalen för att genomföra arbetet på ett säkert sätt.

Det är inte alltid möjligt att fälla trädet från marken. Då använder vi oss av en teknik som kallas sektionsfällning. Sektionsfällning blir ofta aktuellt för träd som står i bebyggelse, utmed en kraftledning, järnväg eller andra känsliga områden. Vid sektionsfällning klättrar en arborist upp i trädet och sågar ner det en del i taget.

Om du vill kan vi också erbjuda bortforsling av allt avverkat material. Dessa restprodukter blir i sin tur biobränsle till olika värmeverk.

Anlita en utbildad och certifierad arborist

Hos oss på ACRE har vi utbildade och certifierade medansvariga (medarbetare) som arbetar säkert och effektivt enligt den branschstandard gällande för hela Europa. Det tycker vi är en förutsättning för att fälla träd på ett säkert och kompetent sätt. Vi arbetar alltid med mottot: Säkerheten först! Vårt mål är att du som kund ska känna dig trygg när du anlitar oss, från starten till dess att de träd som ska fällas också är fällda (samt eventuellt bortforslade, läs mer om det nedan).

För att bli arborist i Sverige krävs vanligtvis en kombination av utbildning och erfarenhet. Det finns flera utbildningsprogram som erbjuder trädvård eller arboristik, både gymnasial och eftergymnasial. Arbetet som arborist är ofta fysiskt krävande och det är också viktigt att ha praktisk erfarenhet av att arbeta med träd och trädvård. Många börjar sin arboristbana som praktikant hos en erfaren arborist eller trädvårdsfirma som ACRE. Vår bransch står i ständig förändring. Därför är det viktigt för våra medansvariga att hålla sig uppdaterade med de senaste teknikerna. Hos oss jobbar arborister, skogs- och röjningsarbetare och grönytearbetare.

Därför har ACRE medansvariga

Personalen är vår viktigaste resurs. Den frasen instämmer många företagare i, även vi på ACRE. Men vi föredrar att använda termen medansvariga eftersom ett företags framgång är resultat av det arbete som utförs av alla som ingår i en organisation. När alla i en organisation, från ledningen till personalen ute på fältet tar ansvar för sin del av verksamheten ökar per automatik också arbetsglädjen och förståelsen mellan ledning och personal. Detta leder till att sjukfrånvaron minskar och till ett bättre resultat för hela företaget. Det är därför vi använder ordet medansvariga hellre än medarbetare.

Med personal som trivs och tar ansvar för sina arbetsuppgifter ökar också sannolikheten att du som kund märker att vi är ett företag som tar ansvar, är engagerade och utför våra arbetsuppgifter med glädje och kompetens. Det bygger förtroende.

Kom i kontakt med oss här: