• Acre hero
Utforska

Trädfällning Varberg

Varberg ligger alldeles vid havet där det går att promenera efter den vackra strandpromenaden. Vi på ACRE utför våra tjänster i hela området runt Varberg. Tjänsterna vi erbjuder till privatpersoner är trädfällning, bortforsling och stubbfräsning. Allt för att du ska få en perfekt tomt utan träd och stubbar som är i vägen.

Vi utför markfällning och sektionsfällning

Vid fällning av träd utgår vi från två metoder: markfällning och sektionsfällning. Markfällning är den som används som första val, då fälls trädet i sin helhet genom att arboristen står bredvid trädet och sågar av stammen. Finns det minsta risk för att något i omgivningen skulle kunna ta skada används istället sektionsfällning. Då sågar vi ner trädet bit för bit från toppen och arbetar oss nedåt på ett kontrollerat sätt.

Avlägsna tråkiga stubbar

Efter att ett träd har fällts till marken blir det en stubbe kvar där trädet har stått. I stubben bosätter sig gärna insekter och skadedjur, därför är det ett bra val att anlita oss för stubbfräsning i Varberg. Självklart kan vi erbjuda bortforsling av det material som uppstår när ett träd har fällts till marken eller stubbar avlägsnats. Vi ser till att materialet kommer till nytta genom att bland annat bli biobränsle i värmeverken.

Kom i kontakt med oss här: