• Acre hero
Utforska

Trädfällning Vårgårda

Vårgårda är känt för att vara en tillverkningsort som har ett blomstrande näringsliv. Behöver du hjälp med att fälla ett träd på din tomt finns ACRE till hjälp – vi är proffs på trädfällning. Förutom trädfällning erbjuder vi även möjligheten till bortforsling och stubbfräsning.

Tekniker för trädfällning

Fokus oavsett teknik att fälla träd ligger på säkerhet. Ur arbetsmiljösynpunkt ska arbetet utföras på säkrast möjligaste sätt, men det handlar också om att skydda den egendom som finns i närheten.

Markfällning

Den vanligaste metoden som används är markfällning som kan användas då trädet inte står besvärligt eller riskfyllt till. Vi står då på marknivå bredvid trädet och fäller det i sin helhet till marken. Riktningen trädet faller i regleras med diverse hjälpmedel.

Sektionsfällning

Går inte trädet att fälla på ett säkert sätt använder vi oss av sektionsfällning. Då kan hjälpmedel som exempelvis en skylift komma till användning. Trädet plockas då ned bit för bit på ett säkert sätt.

Ta bort stubbar

Då trädet har fällts till marken blir en stubbe kvar. Vi kan hjälpa till att avlägsna de genom stubbfräsning. Allt material som blir efter träd och stubbar kan vi ta reda på genom bortforsling i Vårgårda.

Kom i kontakt med oss här: