• Acre hero
Utforska

Hjälp med stubbfräsning i Stockholm

När du behöver ta bort en stubbe. Trädet är borta och allt är frid och fröjd. Eller? En stubbe kan verka oskyldig men kan bli en källa till problem. Dels kan det bli besvärligt att klippa gräset. Dels kan gamla stubbar bli som ett ”hotell” för skadeinsekter som kan orsaka stora skador på din tomt eller ditt hus. Kontakta oss på ACRE för att bli av med stubben för gott!

Så fungerar en stubbfräs

Hos oss på ACRE finns en komplett maskinpark och vi använder oss av en stubbfräs för att ta bort stubbar och rötter från marken. Den fungerar genom att använda ett roterande fräshuvud med skarpa tänder som maler sönder stubben och rötterna till små bitar. När man använder en stubbfräs placeras maskinen över stubben och fräshuvudet startas. Fräshuvudet roterar och maler ner stubben och rötterna till små bitar som kan användas som kompost eller tas bort från platsen. Stubbfräsar är ett effektivt sätt att ta bort stubbar och rötter från träd som har tagits ner, och det kan vara en viktig del av markarbetet vid konstruktion eller plantering av träd och växter.

Därför vill du ta bort stubbar

Det finns flera anledningar till att man vill bli av med en gammal stubbe. Det är som sagt enklare att klippa gräsmattan utan åbäkiga stubbar som gräsklipparen behöver runda. Dessutom blir gräsmattans helhetsintryck renare och snyggare utan stubbar. Men stubbar kan ju också bli en grogrund för skadeinsekter. I gamla och fuktiga stubbar frodas insekter som hästmyror, trägnagare, husbockar och möss. Ingen av dessa vill vi ha in i våra hus vilket kan hända om stubben står nära ett hus. Även om risken att hästmyrorna skulle äta upp hela huset är obefintlig kan de ända ställa till med stora besvär. En gammal stubbe kan också bli angripen av svamp vilket också kan få följder om husbyggnader ligger när intill. En annan anledning till att det kan vara bra att bli av med en stubbe är att de ibland skjuter ut nya stubbskott. Dessa skott kan i sin tur leda till ny och oönskad vegetation.

Måste stubben fräsas bort?

Det finns flera olika metoder att bli av med gamla stubbar. Du kan exempelvis gräva upp den. Denna metod är emellertid rejält arbetskrävande, men genom att gräva runt stubben kan du sedan dra upp den med hjälp av ett spett eller en kran.

Kom i kontakt med oss här: