• Acre hero
Utforska

Anlita ett proffs på stubbfräsning i Ulricehamn

Att bli av med en stubbe kan vara förenat med stor arbetsinsats och en del risker. Därför ska du anlita någon som verkligen kan. På ACRE hjälper vi både privatpersoner, bostadsrättsföreningar och företag att fräsa bort stubbar med stubbfräsare. Vi har en komplett maskinpark med maskiner för att så enkelt och smidigt som möjligt ta bort stubbar från gräsmattor.

Vanliga anledningar till att ta bort stubbar

Det finns flera skäl att vilja bli av med en stubbe. En stubbe kan verka oskyldig, men kan bli upphov till flera olika sorters problem om den får stå kvar. Först och främst blir det besvärligt att klippa gräsmattan när man behöver runda stubben. Estetiskt sett kan stubben också förstöra gräsmattans helhetsintryck. Dessa skäl må vara enkla, men det finns allvarligare anledningar. En stubbe kan skjuta nya stubbskott. Dessa kan i sin tur växa upp till en ny buskvegetation som du återigen får ta bort. Stubbar, speciellt gamla, är också som hotell för skadeinsekter. Inuti stubbens fuktighet trivs hästmyror, trägnagare, husbockar och möss. Ingen av dessa vill vi ha vare sig i trädgården eller i byggnader. Stubbar kan även angripas av svamp. Därför är det viktigt att hålla koll på sin stubbe. Svamp kan, om oturen är framme, sprida sig till huset. Om svamp får fäste i en husbyggnad kan det leda till hälsoproblem som allergier, astma och andra luftvägsproblem för de som bor i huset. Svampen kan också orsaka strukturella problem för byggnaden.

Så fungerar en stubbfräs

På ACRE använder vi stubbfräsen för att ta bort stubbar. Stubbfräsen använder ett roterande fräshuvud med skarpa tänder som maler sönder stubben och dess rötter till flis som kan användas som kompost eller forslas bort. Stubbfräsen placeras över stubben och fräshuvudet startas. Hur stora stubbar en stubbfräs kan hantera beror på maskinens kapacitet.

Stubbfräsning är inte den enda metoden som finns för att bli av med gamla stubbar. Men det är den enklaste, mest effektiva och säkra metoden. Hos oss på ACRE får du professionella råd och rekommendationer om hur din stubbe avlägsnas på bästa sätt. Vi som arbetar på ACRE är ansvarsfulla, certifierade, rutinerade och engagerade och vill att du som kund ska känna dig trygg när du anlitar oss.

Därför ska du anlita ett proffs på stubbfräsning

Det finns som sagt flera metoder att bli av med stubbar på. De kan grävas bort, vilket kräver en kraftig arbetsinsats. Vi rekommenderar att du anlitar ett proffs för att bli av med stubbarna. Vi på ACRE har arbetat med trädnära tjänster som stubbfräsning och trädfällning sedan 2002. Våra ledord är ansvarsfulla, certifierade, rutinerade och engagerade. Vi är ISO- certifierade enligt ISO 9001 och ISO 14001 samt enligt skogsbrukets egen certifiering PEFC. Dessutom arbetar vi efter SAM, Systematiskt arbetsmiljöarbete och SiS. Det gör det tryggt att anlita oss för stubbfräsning i Ulricehamn.

Kom i kontakt med oss här: