• Acre hero
Utforska

När du vill ha hjälp med trädbeskärning i Varberg

Bor du i Varberg och behöver hjälp att beskära dina träd? Då ska du kontakta oss på ACRE. Vi har över 20 års erfarenhet av trädbeskärning och andra trädnära tjänster. All vår personal är engagerad, rutinerad, certifierad och tar ansvar för sina arbetsuppgifter. Det gör att du som kund kan känna dig trygg när du anlitar oss för trädbeskärning.

Därför ska du anlita ett proffs på trädbeskärning

Att beskära ett träd, det är väl bara att kapa lite grenar här och där? Verkligen inte. Trädbeskärning görs för att gynna trädets tillväxt och hälsa. Beskärning som utförs på ett felaktigt sätt kan skada både trädet, omgivningen och den som gör jobbet. Hos oss på ACRE är vi certifierade arborister som beskär både fruktträd och andra träd. Vi är specialutbildade och har utrustning för att beskära träd på ett säkert och kompetent sätt. Våra arborister är ETW-certifierade och företaget är såväl ISO 9001- som ISO 14001-certifierade och håller på med ISO certifiering 45001 – arbetsmiljöcertifiering. Våra certifieringar säkerställer att vi jobbar med ett ständigt pågående förbättringsarbete. Vi arbetar även efter SiS- standard för trädvård. Det gynnar dig som kund. När du anlitar oss kan du känna dig trygg med att arbetet med dina träd utförs på ett korrekt och säkert sätt. Dessutom är du berättigad till RUT-avdrag när du anlitar oss.

När ska jag beskära mina träd?

Det korta svaret på den frågan är: Under viloperioden. Då växer inte trädet så mycket utan befinner sig i en vilande fas. I Sverige ligger viloperioden under månaderna december-februari. Annars är de så kallade JAS-månaderna (Juli-Augusti-September) utmärkta för beskärning av fruktträd.

Svenska äppelträd brukar exempelvis beskäras på vårvintern, innan knopparna börjar svälla. Att beskära äppelträd främjar fruktproduktionen och görs även för att forma trädet på ett sätt som gör det stabilt och lättare att sköta. När man beskär äppelträd ser man till exempel till att ta bort grenar som riskerar att bli så tunga av äpplen att de bryts. En arborist vet vilka grenar som bör kapas eller tas bort och kan dessutom utföra det på ett sätt som är säkert för både träd och omgivning.

Det är viktigt att tänka på att inte beskära träd för mycket på en gång. Detta kan nämligen skada trädet och minska dess förmåga att bära frukt. Det är också en anledning till att anlita ett proffs som oss på ACRE för att göra jobbet. Vi vet precis hur mycket som är lagom att beskära.

Olika typer av beskärning

Det finns flera anledningar och metoder vid trädbeskärning. Vi beskär alla typer av träd. Fruktträdsbeskärning bevarar och tar hand om fruktträdet på bästa sätt. Vid underhållsbeskärning tar vi bort grenar som är skadade, döda eller som växer olämpligt. För att döda eller skadade grenar inte ska falla ner och orsaka skador på person eller egendom utför vi säkerhetsbeskärning. När det handlar om grenar som är på väg att växa där de inte ska, som in i en fasad eller elledning pratar vi utrymmesbeskärning. Vid kronlyft avlägsnas trädets lägsta grenar för att få in mer ljus, öka sikt och framkomlighet och vid uppbyggnadsbeskärning främjas det unga trädets fortsatta växande på bästa sätt. Vill man bibehålla eller ta fram en speciell form på sitt träd utför vi formbeskärning. Trädbeskärning handlar dock inte enbart om att ta bort grenar och kvistar. Vid rotbeskärning skapas nya rötter närmare stammen, vilket främjar trädets hälsa.

Kontakta oss på ACRE när du vill ha hjälp med trädbeskärning i Varberg!

Kom i kontakt med oss här: