• Acre hero

    Uppbyggnadsbeskärning av träd

Utforska

Uppbyggnadsbeskärning

Yngre träd är ofta föremål för uppbyggnadsbeskärning. Det hjälper det yngre trädet att skapa en bra kronstruktur. Kronstrukturen är viktigt för att skapa en krona som både skapar en bra balans och styrka i trädet. En bra grund att utvecklas från och skapa ett träd som kommer att leva under många år.

Uppbyggnadsbeskärning är viktigt för den som vill hjälpa trädet att växa och bli starkt redan från start. Får trädet växa helt fritt finns risk att kronan blir för tät och grenarna kommer att växa åt alla håll helt okontrollerat. I förlängningen kan det skapa döda och skadade grenar.

Bra förutsättningar från start

Vid plantering av ett träd är förhoppningen att det kommer att leva och vara hälsosamt under många årtionden. Uppbyggnadsbeskärning ger de rätta förutsättningar för att ett träd kommer att utvecklas på bästa sätt. Vi har lång erfarenhet inom området och hjälper gärna till att ge ditt nya träd förutsättningar att växa och utvecklas på bästa sätt.

Vi på ACRE är proffs på uppbyggnadsbeskärning

Behöver du ta hjälp av proffs som kan hjälpa till med uppbyggnadsbeskärning utifrån lång erfarenhet? Kontakta oss via formuläret på kontaktsida eller mejla info@acre.se.

Kom i kontakt med oss här: