• Acre hero
Utforska

Trädfällning Mark

När ett träd fälls blir det mycket material att ta reda på och stubbar som blir kvar kan vara i vägen och ett irritationsmoment vid arbete i trädgården. Många kan uppleva det svårt att veta hur de ska kunna ta reda på allt material som blir kvar. Det ska vara enkelt att anlita för trädfällning från början till slut, därför erbjuder ACRE även tjänsterna bortforsling och stubbfräsning i Marks kommun med omnejd.

Bortforsling

Önskar du som kund slippa problemet med att ta reda på alla grenar och stockar som blir kvar då ett träd fälls till marken tillhandahåller vi bortforsling av trädet. Trädet kommer då till användning på nytt, antingen som biobränsle i något av värmeverken eller så kommer det till Borås djurpark som matar sina djur med det. Skulle det vara en större mängd träd som fälls kan vi hjälpa till att plocka ut det som går att sälja vidare som skogsråvara i form av stammar och grot.

Stubbfräsning

Det är vanligt att på villatomter vilja ta bort de stubbar som blir kvar efter att ett träd fälls. I stubbar bosätter sig gärna skadedjur och insekter och stubben kan dessutom vara i vägen då en gräsmatta ska klippas. Vi har maskiner för arbetet i Marks kommun.

Kom i kontakt med oss här: